Máy định lượng dạng rắn

Máy định lượng dạng rắn  được sử  dụng để định lượng các sản phẩm nhiều quy cách đa dạng, phù hợp cho các sản phẩm dạng hạt, bột… Máy có thể điều chỉnh trọng lượng trên màn hình thao tác đơn giản.

Máy định lượng dạng rắn được dùng trong sản xuất thực phẩm. Quá trình đo lường lượng nguyên liệu xác định, định lượng những vật liệu bổ sung và thành phẩm có ý nghĩa lớn.

Quá trình định lượng vật liệu rời thường được tiến hành theo 2 cách:

Ðịnh lượng liên tục: Vật liệu rời được cung cấp liên tục và không đổi theo thời gian. Có thể xác định lượng cung cấp bằng cách xác định, thể tích hoặc khối lượng vật liệu qua máy trong một đơn vị thời gian.

Ðịnh lượng từng mẻ: Phần lớn là quá trình cân tự động, khi đã nạp đủ lượng đã định. Hệ thống tự động sẽ đóng đường nạp liệu và tháo lượng sản phẩm trong máy ra.

Lượng cung cấp được xác định bằng thể tích hoặc khối lượng vật liệu trong một mẻ cân.

Hiển thị 8 sản phẩm